Bestuur

Het bestuur van de vereniging is momenteel als volgt samengesteld:

Naam Functie
Jan-Willem Beijnes Voorzitter
Meindert Vellinga Secretaris
Sander Zwart Penningmeester
Jan de Groot Lid
Johan Adema Lid
Harry Timersma Lid
Wopke Bijlsma Lid